Toplu SMS api ile entegre olun. 

HTTP API Teknik Dokümantasyonu

Giriş

1.      API ile çalışmaya başlamadan önce ilgili yazılım geliştirmeleri yaparken şu geçici hesabı kullanabilirsiniz : Kullanıcı adı : “test” Şifre : “test”. Bu geçici hesap ile yaptığınız işlemler tamamen sanal olarak yürütülür ve yine sanal geri dönüşler alınır.

2.      API ile çalışmaya başlamak için http://sms.digicell.com.tr adresinde yeni üyelik oluşturun, giriş yapın. Kullanıcı İşlemleri -> Api Ayarları -> Api Hesabı Oluştur yolunu izleyin. Kullanıcı adınız aynı olmakla birlikte şifre olarak API SECRET olarak belirtilen 32 karakterlik ifadeyi kullanın. (Web şifreniz ile API şifreniz farklı şeylerdir)

3.      SMS yollayabilmek için hesabınızda kredi yüklendiğinden ve mesaj başlığınızın (originator) onaylanmış olduğuna emin olun.

4.      API istekleri sunucularımızın 8080 numaralı portuna HTTP GET veya HTTP POST şeklinde gerçekleştirilir.

5.      HTTP POST yönteminde içerik XML olarak formatlanmaktadır.

6.      API isteklerinde istek sayısı olarak bir sınırlama yoktur.

7.      Destek ve sorularınız için info@digicell.com.tr e-posta adresinden iletişime geçebilirsiniz.


Kara Listeye Ekleme

 

(blacklist’e ekleme)

 

Örnek :

 

İstek Adresi

http://api.sms.digicell.com.tr:8080/api/blacklistadd/v1?

 

username=test&password=test&gsm=5xxxxxxxxx

 

 

Cevap (Başarısız)

88

 

 

Cevap (Başarılı)

00

 

 

 

 

Giden Parametreler

 

Parametreler :

 

Parametre

Tip

Açıklama

 

 

 

username

String

Web kullanıcı adınız

 

 

 

password

String

Api Hesabı bölümünde görüntülenen API SECRET ifadesi

 

 

 

Gsm

String

Kara listeye eklenecek telefon numarası.

 

 

 

 

 

Dönüş Değerleri

 

      Tüm dönüş kodları metinden oluşur.

      Başarısız dönüş olduğunda sadece kodun kendisini geri döner.

 

Başarısız Dönüşler :

 

      Aşağıdaki hata kodları isteği yapan tarafın düzeltmesi gereken durumları belirtir.

 

Kod

İsim

Açıklama

 

 

 

95

USE_GET_METHOD

İsteği HTTP GET ile yollayınız

 

 

 

93

MISSING_GET_PARAMS

GET parametrelerinde eksik var

 

 

 

87

WRONG_USER_OR_PASSWORD

Kullanıcı adı veya şifre hatalı

 

 

 

78

ALREADY_BLACKLISTED

Numara zaten kara listeye ekli.

 

 

 

 

Başarılı Dönüşler :

 

Kod

İsim

Açıklama

00

SUCCESS

İşlem başarı ile sonlandı.

 

 

 


Kara Liste Sorgulama

 

(kara listedeki numaraların tümünü verir)

 

Örnek :

 

İstek Adresi

http://api.sms.digicell.com.tr:8080/api/blacklistexport/v1?

 

username=test&password=test

 

 

Cevap (Başarısız)

87

 

 

Cevap (Başarılı)

00 905xxxxxxxx|905xxxxxxxx| 905xxxxxxxx

 

 

 

 

Giden Parametreler

 

Parametreler :

 

Parametre

Tip

Açıklama

 

 

 

username

String

Web kullanıcı adınız

 

 

 

password

String

Api Hesabı bölümünde görüntülenen API SECRET ifadesi

 

 

 

 

 

Dönüş Değerleri

 

      Tüm dönüş kodları metinden oluşur.

      Başarısız dönüş olduğunda sadece kodun kendisini geri döner.

      Başarılı dönüşlerde koddan sonra bir boşluk karakteri bırakılır ve | (pipe) işareti ile ayrılmış biçimde yasaklı telefon numaraları döner. Eğer tek yasaklı numara varsa, içerikte | işareti bulunmaz.

 

Başarısız Dönüşler :

 

      Aşağıdaki hata kodları isteği yapan tarafın düzeltmesi gereken durumları belirtir.

 

Kod

İsim

Açıklama

 

 

 

95

USE_GET_METHOD

İsteği HTTP GET ile yollayınız

 

 

 

93

MISSING_GET_PARAMS

GET parametrelerinde eksik var

 

 

 

87

WRONG_USER_OR_PASSWORD

Kullanıcı adı veya şifre hatalı

 

 

 

 

Başarılı Dönüşler :

 

Kod

İsim

Açıklama

00

SUCCESS

İşlem başarı ile sonlandı.

 

 

 


 

 

Başlık Sorgulama

 

(originator sorgulama)

Örnek :

 

 

 

İstek Adresi

http://api.sms.digicell.com.tr:8080/api/originator/v1?

 

username=test&password=test

 

 

Cevap (Başarısız)

87

 

 

Cevap (Başarılı)

00 BASLIK1|BASLIK2|BASLIK3

 

 

 

Giden Parametreler

Parametreler :

 

 

Parametre

Tip

Açıklama

 

 

 

username

String

Web kullanıcı adınız

 

 

 

password

String

Api Hesabı bölümünde görüntülenen API SECRET ifadesi

 

 

 

 

 

Dönüş Değerleri

 

      Tüm dönüş kodları metinden oluşur.

      Başarısız dönüş olduğunda sadece kodun kendisini geri döner.

      Başarılı dönüşlerde koddan sonra bir boşluk karakteri bırakılır ve | (pipe) işareti ile ayrılmış biçimde onaylanmış sms başlıkları döner. Eğer tek onaylanmış başlık varsa, içerikte | işareti bulunmaz.

 

Başarısız Dönüşler :

 

      Aşağıdaki hata kodları isteği yapan tarafın düzeltmesi gereken durumları belirtir.

 

Kod

İsim

Açıklama

 

 

 

95

USE_GET_METHOD

İsteği HTTP GET ile yollayınız

 

 

 

93

MISSING_GET_PARAMS

GET parametrelerinde eksik var

 

 

 

87

WRONG_USER_OR_PASSWORD

Kullanıcı adı veya şifre hatalı

 

 

 

 

Başarılı Dönüşler :

 

Kod

İsim

Açıklama

00

SUCCESS

İşlem başarı ile sonlandı.

 

 

 


 

 

Kredi Sorgulama

Örnek :

 

 

 

İstek Adresi

http://api.sms.digicell.com.tr:8080/api/credit/v1?username=test&password=test

 

 

Cevap (Başarısız)

87

 

 

Cevap (Başarılı)

00 15600

 

 

 

Giden Parametreler

Parametreler :

 

 

Parametre

Tip

Açıklama

 

 

 

username

String

Web kullanıcı adınız

 

 

 

password

String

Api Hesabı bölümünde görüntülenen API SECRET ifadesi

 

 

 

 

 

Dönüş Değerleri

 

      Tüm dönüş kodları 2 basamaklı sayılardan oluşur.

      Başarısız dönüş olduğunda sadece kodun kendisini geri döner.

      Başarılı dönüşlerde koddan sonra bir boşluk karakteri bırakılır ve kredi miktarı döner.

 

Başarısız Dönüşler :

 

      Aşağıdaki hata kodları isteği yapan tarafın düzeltmesi gereken durumları belirtir.

 

Kod

İsim

Açıklama

 

 

 

95

USE_GET_METHOD

İsteği HTTP GET ile yollayınız

 

 

 

93

MISSING_GET_PARAMS

GET parametrelerinde eksik var

 

 

 

87

WRONG_USER_OR_PASSWORD

Kullanıcı adı veya şifre hatalı

 

 

 

 

Başarılı Dönüşler :

 

Kod

İsim

Açıklama

00

SUCCESS

İşlem başarı ile sonlandı.

 

 

 


SMS Yollama

 

       1-N tipi mesajlaşma aynı mesaj metnini bir veya daha fazla numaraya yollamak amacıyla tercih edilir. N-N tipi mesajlaşmada ise her numaraya farklı mesaj metni gönderilebilir.

 

       Aşağıda gri arkaplana sahip olan satırlar opsiyonel özellikleri ifade eder. Bu özellikler kullanılmayacaksa XML yapısından kaldırılmalıdır, sadece gerekli olduğunda eklenmelidir.

 

      Son 2 dakika içinde aynı SMS'i göndermeye çalışırsanız hata alırsınız. (Sistem bunu engeller)

 

      Boş SMS gönderilemez.

 

Örnek :

 

İstek Adresi

 

http://api.sms.digicell.com.tr:8080/api/smspost/v1

 

 

 

 

İstek Tipi

 

1-N Tipi Mesajlaşma

 

 

 

 

İstek İçeriği

 

<sms>

 

 

<username>test</username>

 

 

<password>test</password>

 

 

<header>BAŞLIK</header>

 

 

<validity>2880</validity>

 

 

<sendDateTime>2015.7.23.9.30.0</sendDateTime>

 

 

 

<message>

 

 

 

<gsm>

 

 

<no>905559998877</no>

 

 

<no>905559998866</no>

 

 

</gsm>

 

 

<msg><![CDATA[-MESAJ-METNİ-1-]]></msg>

 

 

</message>

 

 

</sms>

 

 

 

 

İstek Tipi

 

N-N Tipi Mesajlaşma

 

 

 

 

İstek İçeriği

 

<sms>

 

 

<username>test</username>

 

 

<password>test</password>

 

 

<header>BAŞLIK</header>

 

 

<validity>2880</validity>

 

 

<sendDateTime>2015.7.23.9.30.0</sendDateTime>

 

 

 

<messages>

 

 

 

<mb><no>905559998877</no><msg><![CDATA[-MESAJ-METNİ-1-]]></msg></mb>

 

 

<mb><no>905559998866</no><msg><![CDATA[-MESAJ-METNİ-2-]]></msg></mb>

 

 

</messages>

 

 

</sms>

 

 

 

 

Cevap (Başarısız)

89

 

 

 

 

 

Cevap (Başarılı)

00 77300600

 

 

 

 

 


Giden Parametreler

 

      Parametreler boş bırakılmamalıdır, aksi halde 89 yani WRONG_XML_FORMAT hatası ile karşılaşılır.

 

Parametreler :

 

Parametre

Tip

Açıklama

 

 

 

username

String

Web kullanıcı adınız

 

 

 

password

String

Api Hesabı bölümünde görüntülenen API SECRET ifadesi

 

 

 

header

String

Onaylanmış mesaj başlıklarınızdan biri. Bu ifade büyük-küçük harf

 

 

duyarlıdır. Max 11 karakterdir.

 

 

 

validity

Integer

Mesajın geçerlilik süresi. (dakika cinsinden) Min 1, Max 2880 olabilir.

 

 

2880 değeri 48*60 şeklinde hesaplanır, yani 48 saate tekabül eder. Hatalı

 

 

değerler sistem tarafından 2880 olarak değiştirilir ve öyle kullanılır.

 

 

 

sendDateTime

String

Opsiyonel bir parametredir. Mesajın gönderileceği ileri bir tarihi işaret

 

 

eder. Örneğin : “2015.7.23.9.30.0” ifadesi 2015 yılı, 7. ay, 23. gün, saat

 

 

09:30:00 manasına gelir. Tüm parametreler “.” (nokta) karakteri ile

 

 

birbirinde ayrılmıştır. Zamanı geldiğinde sistem mesajı otomatik olarak

 

 

yollar. Eğer geçmiş zamanı gösteren bir tarih bilgisi yollanırsa sistem

 

 

SMS'i bekletmeden gönderir. Mesajın gönderim tarihi gelmeden önce

 

 

yönetim panelinden mesaja ulaşıp müdahale etme imkanınız

 

 

bulunmaktadır.

 

 

 

no

String

Telefon numarası. Tüm numaralar Türkiye içi numaralardır. Numaralar

 

 

10, 11 veya 12 karakter olabilir. Sistem bu numaraları 12 karaktere

 

 

tamamlar ve öyle kullanır. İletim raporlarında da 12 karakter olarak

 

 

raporlar. Bu belirtilenler dışında, daha farklı uzunluklara sahip olan

 

 

numaralara mesaj gönderilmez, iletim raporlarında numara aynen

 

 

belirtilir, iletim durumu ise başarısız olarak yansıtılır.

 

 

 

msg

String

Gönderilecek olan mesaj metnidir. Metin içinde XML'e has özel

 

 

karakterler bulunabilir. Böyle durumlarda hataların önüne geçmek

 

 

amacıyla mesaj metninin soluna “<![CDATA[“ ve sağına “]]>”

 

 

ifadelerinin eklenmesini tavsiye etmekteyiz. Karakter seti ve boy

 

 

hesaplamaları ile ilgili detaylar için dokümanın sonlarında özel bir başlık

 

 

yer almaktadır, detaylar için ilgili bölüme bakınız.

 

 

 


Dönüş Değerleri

 

      Tüm dönüş kodları 2 basamaklı sayılardan oluşur.

      Başarısız dönüş olduğunda sadece kodun kendisini geri döner.

      Başarılı dönüşlerde koddan sonra bir boşluk karakteri bırakılır ve daha sonra bu gönderim ile ilgili iletim raporu sorgusunda kullanılacak olan özgün (unique) bir sayısal ifade döner. ( Kısaca buna dlrId diyoruz ) Gelecekte iletim raporu sorgulanacaksa bu ifadeyi kaydetmeniz ve sorgu sırasında parametre olarak göndermeniz gerekmektedir.

 

Başarısız Dönüşler 1 :

 

       Normal şartlarda asla karşılaşmamanız gereken bir hata kodudur. Hatanın kaynağı sunucu veya istemci taraflı olabilir. Yoğun olarak bu hatayı alırsanız lütfen iletişime geçiniz.

 

Kod

İsim

Açıklama

 

 

 

99

UNKNOWN_ERROR

Henüz dokümante edilmemiş bir hatayı belirtir.

 

 

 

 

Başarısız Dönüşler 2 :

 

      Aşağıdaki hata kodları isteği yapan tarafın düzeltmesi gereken durumları belirtir.

 

Kod

İsim

Açıklama

 

 

 

97

USE_POST_METHOD

İsteği HTTP POST ile yollayınız

 

 

 

91

MISSING_POST_DATA

POST verisi okunamadı veya yok

 

 

 

89

WRONG_XML_FORMAT

POST verisi XML olarak parse edilemedi

 

 

 

87

WRONG_USER_OR_PASSWORD

Kullanıcı adı veya şifre hatalı

 

 

 

85

WRONG_SMS_HEADER

Belirttiğiniz mesaj başlığı bulunamadı veya

 

 

onaylanmamış

 

 

 

84

WRONG_SEND_DATE_TIME

İleri tarihli gönderim zamanı hatalı bir formata

 

 

sahip veya 1 yıldan daha ileri bir zamanı

 

 

gösteriyor

 

 

 

83

EMPTY_SMS

Mesaj metni ve numaralar incelendikten sonra

 

 

sistem yollanacak bir SMS oluşturmaya yetecek

 

 

en az 1 numara ve en az 1 karakterden oluşan

 

 

mesaj metnine sahip olamadı. Gönderim

 

 

yapılacak verilerin yeterli olmadığına karar

 

 

verdi.

 

 

 

81

NOT_ENOUGH_CREDITS

Gönderilecek olan mesaj için yeterli krediye

 

 

sahip değilsiniz.

 

 

 

77

DUPLICATED_MESSAGE

Son 2 dakika içinde aynı SMS'in gönderilmesi

 

 

durumu (Sistem bunu engeller)

 

 

 

 

Başarılı Dönüşler :

 

Kod

İsim

Açıklama

00

SUCCESS

İşlem başarı ile sonlandı.

 

 

 


SMS Yollama (HTTP GET)

 

      Zorunlu olmadıkça bu yöntemi tercih etmeyiniz.

      Bu yöntem en temel özellikleri ile HTTP GET metoduyla SMS gönderebilmek için kullanılır. Tek numaraya tek SMS gönderebilirsiniz.

      Bu özellik bazı özel cihazlardan SMS gönderebilmesi amacıyla sonradan eklenmiştir. Bu yöntem SMS göndermeyle ilgili tüm özellikleri içermez. Dolayısıyla ihtiyacınızı karşılamıyorsa bir üst başlıktaki orjinal yöntemi kullanınız.

 

      Son 2 dakika içinde aynı SMS'i göndermeye çalışırsanız hata alırsınız. (Sistem bunu engeller)

      Boş SMS gönderilemez.

 

Örnek :

 

İstek Adresi

http://api.sms.digicell.com.tr:8080/api/smsget/v1

 

 

İstek

username

Parametreleri

password

 

header

 

gsm

 

message

 

 

İstek Örneği

http://api.sms.digicell.com.tr:8080/api/smsget/v1?

 

username=test&password=test&header=BAŞLIK&gsm=905559998877&messa

 

ge=MESAJ%20TEST

 

 

Cevap (Başarısız)

93

 

 

Cevap (Başarılı)

00 77300600

 

 


Giden Parametreler

 

      Parametreler boş bırakılmamalıdır, aksi halde 83 yani MISSING_GET_PARAMS hatası ile karşılaşılır.

 

Parametreler :

 

Parametre

Tip

Açıklama

 

 

 

username

String

Web kullanıcı adınız

 

 

 

password

String

Api Hesabı bölümünde görüntülenen API SECRET ifadesi

 

 

 

header

String

Onaylanmış mesaj başlıklarınızdan biri. Bu ifade büyük-küçük harf

 

 

duyarlıdır. Max 11 karakterdir.

 

 

 

no

String

Telefon numarası. Tüm numaralar Türkiye içi numaralardır. Numaralar

 

 

10, 11 veya 12 karakter olabilir. Sistem bu numaraları 12 karaktere

 

 

tamamlar ve öyle kullanır. İletim raporlarında da 12 karakter olarak

 

 

raporlar. Bu belirtilenler dışında, daha farklı uzunluklara sahip olan

 

 

numaralara mesaj gönderilmez, iletim raporlarında numara aynen

 

 

belirtilir, iletim durumu ise başarısız olarak yansıtılır.

 

 

 

msg

String

Gönderilecek olan mesaj metnidir. GET yöntemiyle gönderilen mesajın

 

 

içindeki bazı karakterler dönüştürülmek zorundadır. (Bu teknik detay

 

 

HTTP GET yönteminin çalışma prensibi ile ilgilidir) Örneğin ' ' (yani

 

 

boşluk) karakteri '%20' şeklinde ifade edilmelidir. Mesaj metnini

 

 

dönüştürmek için google'da “URL Encoder” ifadesini aratarak ilgili

 

 

dönüşümü yapabileceğiniz web sayfalarına ulaşabilirsiniz. Karakter seti

 

 

ve boy hesaplamaları ile ilgili detaylar için dokümanın sonlarında özel bir

 

 

başlık yer almaktadır, detaylar için ilgili bölüme bakınız.

 

 

 


Dönüş Değerleri

 

      Tüm dönüş kodları 2 basamaklı sayılardan oluşur.

      Başarısız dönüş olduğunda sadece kodun kendisini geri döner.

      Başarılı dönüşlerde koddan sonra bir boşluk karakteri bırakılır ve daha sonra bu gönderim ile ilgili iletim raporu sorgusunda kullanılacak olan özgün (unique) bir sayısal ifade döner. ( Kısaca buna dlrId diyoruz ) Gelecekte iletim raporu sorgulanacaksa bu ifadeyi kaydetmeniz ve sorgu sırasında parametre olarak göndermeniz gerekmektedir.

 

Başarısız Dönüşler 1 :

 

       Normal şartlarda asla karşılaşmamanız gereken bir hata kodudur. Hatanın kaynağı sunucu veya istemci taraflı olabilir. Yoğun olarak bu hatayı alırsanız lütfen iletişime geçiniz.

 

Kod

İsim

Açıklama

 

 

 

99

UNKNOWN_ERROR

Henüz dokümante edilmemiş bir hatayı belirtir.

 

 

 

 

Başarısız Dönüşler 2 :

 

      Aşağıdaki hata kodları isteği yapan tarafın düzeltmesi gereken durumları belirtir.

 

Kod

İsim

Açıklama

 

 

 

95

USE_GET_METHOD

İsteği HTTP GET ile yollayınız

 

 

 

93

MISSING_GET_PARAMS

GET parametrelerinde eksik var

 

 

 

87

WRONG_USER_OR_PASSWORD

Kullanıcı adı veya şifre hatalı

 

 

 

85

WRONG_SMS_HEADER

Belirttiğiniz mesaj başlığı bulunamadı veya

 

 

onaylanmamış

 

 

 

83

EMPTY_SMS

Mesaj metni ve numaralar incelendikten sonra

 

 

sistem yollanacak bir SMS oluşturmaya yetecek

 

 

en az 1 numara ve en az 1 karakterden oluşan

 

 

mesaj metnine sahip olamadı. Gönderim

 

 

yapılacak verilerin yeterli olmadığına karar

 

 

verdi.

 

 

 

81

NOT_ENOUGH_CREDITS

Gönderilecek olan mesaj için yeterli krediye

 

 

sahip değilsiniz.

 

 

 

77

DUPLICATED_MESSAGE

Son 2 dakika içinde aynı SMS'in gönderilmesi

 

 

durumu (Sistem bunu engeller)

 

 

 

 

Başarılı Dönüşler :

 

Kod

İsim

Açıklama

00

SUCCESS

İşlem başarı ile sonlandı.

 

 

 


İletim Raporu (DLR) Sorgulama

 

      SMS gönderimi yapıldıktan hemen sonra DLR isteği yaparsanız hata alabilirsiniz. Sistem mesajı göndermekle ilgileniyor olabilir ve DLR raporunu oluşturacak olan veriler henüz hazır olmayabilir.

 

      DLR isteğini, ilk olarak SMS gönderiminden sonraki 90. veya 180. saniyede yapmanızı tavsiye ederiz. (Sistem ilk olarak 60. saniyede DLR içeriğini güncelleyen bir görevi başlatır. 48 saat içinde başlarda daha sık olmak üzere sonlara doğru daha da seyrekleşen bir kural üstünden DLR içeriği güncellenmektedir)

 

      Eğer belirttiğiniz tüm numaralara SMS ulaşmış ise DLR raporu 48 saat dolmadan önce tamamlanabilir, yani son halini alabilir. Bunu başarılı dönüş koduna bakarak anlayabilirsiniz.

 

      Eğer gönderim listenizdeki numaralardan en az biri 48 saat boyunca kapalı kalmış ise DLR raporunun son halini alması toplamda 48 saat + 10 dakika gibi bir zaman alır. Bu 48 saat boyunca, DLR raporunun henüz son halini almadığı bilgisini başarılı dönüş koduna bakarak anlayabilirsiniz.

 

Örnek :

 

İstek Adresi

http://api.sms.digicell.com.tr:8080/api/dlr/v1?

 

username=test&password=test&id=123456

 

 

Cevap (Başarısız)

93

 

 

Cevap (Başarılı)

25|905559998877 0|905559998866 5|905559998855 6|905559998844 9

 

 

 

 

Giden Parametreler

 

Parametreler :

 

Parametre

Tip

Açıklama

 

 

 

username

String

Web kullanıcı adınız

 

 

 

password

String

Api Hesabı bölümünde görüntülenen API SECRET ifadesi

 

 

 

id

Integer

SMS gönderimi sonrası sistem tarafından oluşturulan ve istemciye

 

 

gönderilen dlrId isimli özgün (unique) sayısal ifade.

 

 

 


Dönüş Değerleri

 

      Tüm dönüş kodları 2 basamaklı sayılardan oluşur.

      Başarısız dönüş veya bilgilendirme dönüşü olduğunda sadece kodun kendisini geri döner.

       Başarılı dönüşlerde, dönüş kodu sonrasında birbirinden “|” karakteri ile ayrılmış bloklar döner. Bu bloklar GSM no ve SMS iletim durumu bilgisini içerir. (Detaylar sayfa sonunda)

 

Başarısız Dönüşler 1 :

 

       Normal şartlarda asla karşılaşmamanız gereken bir hata kodudur. Hatanın kaynağı sunucu veya istemci taraflı olabilir. Yoğun olarak bu hatayı alırsanız lütfen iletişime geçiniz.

 

Kod

İsim

Açıklama

 

 

 

99

UNKNOWN_ERROR

Henüz dokümante edilmemiş bir hatayı belirtir.

 

 

 

 

Başarısız Dönüşler 2 :

 

      Aşağıdaki hata kodları isteği yapan tarafın düzeltmesi gereken durumları belirtir.

 

Kod

İsim

Açıklama

 

 

 

95

USE_GET_METHOD

İsteği HTTP GET ile yollayınız

 

 

 

93

MISSING_GET_PARAMS

GET parametrelerinde eksik var

 

 

 

87

WRONG_USER_OR_PASSWORD

Kullanıcı adı veya şifre hatalı

 

 

 

79

DLR_ID_NOT_FOUND

Böyle bir dlrId değeri bulunamadı, yok

 

 

 

 

Bilgilendirme Dönüşleri :

 

Kod

İsim

Açıklama

 

 

 

29

MESSAGE_WAITING_TO_SEND

Mesaj henüz yollanmamış, yollanmak üzere

 

 

 

27

MESSAGE_SEND_ERROR

Mesaj yollanırken beklenmeyen bir hata

 

 

oluşmuş

 

 

 

 

Başarılı Dönüşler :

 

Kod

İsim

Açıklama

25

DLR_OPERATION_STARTED

DLR raporu güncellenmeye başlamış

23

DLR_OPERATION_COMPLETED

DLR raporu artık güncellenmeyecek, tüm

 

 

bilgiler toplanmış, rapor son halini almış

 

 

 

 

SMS İletim Durum Kodları :

 

Kod

İsim

Açıklama

Kod

İsim

Açıklama

 

 

 

 

 

 

0

WAITING

SMS gönderim için bekliyor

6

FAIL

SMS Ulaşmadı

 

 

 

 

 

 

5

PENDING

SMS gönderilmiş, bilgi bekleniyor

9

SUCCESS

SMS İletildi

 

 

 

 

 

 


SMS Karakter Seti ve Boy Hesaplamaları

 

      Bu bölümde bir SMS metninin kaç SMS olarak ücretlendirileceği, yani kaç boy olacağı ile ilgili hesaplamalara değinilecektir. Ayrıca gönderimine izin verilen karakterler hakkında da bilgi sahibi olacaksınız.

 

       Sistemimiz max 6 boy SMS kabul etmektedir. Mesaj içeriği 6 boydan fazla ise otomatik olarak sondaki karakterlerden gereken kadarı silinerek mesaj 6 boy'a indirgenir.

 

      Sistemimiz yollanacak olan her mesaj için boy hesabını otomatik olarak yapar, hesaplanan bu değerleri web arayüzünden görebilirsiniz.

 

Karakter Sınıfları :

 

      İlk olarak kullanılan karakterlere bakılarak mesajın Türkçe mi yoksa İngilizce mi olduğu belirlenir. En az 1 adet Türkçe karakter kullanılmış ise mesaj Türkçe olur, aksi halde İngilizce olacaktır.

 

      Eğer mesajı ingilizce mesaj olarak göndermek istiyorsanız aşağıdaki tabloda Türkçe olarak belirtilen karakterleri mesaj içeriğinden kaldırmanız veya İngilizce karakter sınıfından benzer karakterler ile yer değiştirdikten sonra mesajı yollamanız gerekmektedir.

 

      Mesaj içeriğindeki Türkçe karakterlerin bazıları 1, bazıları ise 2 karakter yer kaplar. İlgili bilgiler aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

       Bu aşamada mesajın İngilizce veya Türkçe mesaj olması ile birlikte mesajın kaç karakter olduğu hesaplanır. Dikkat ediniz, örneğin SMS içeriğindeki 'ğ' 2 karakter olarak hesaplanır.

 

Karakter Sınıfları

Liste

 

 

İngilizce (Tamamı 1-Karakter)

'i', 'I', 'a', 'A', 'b', 'B' ... 'x', 'X', 'w', 'W' ... '0', '1' ... '$', '!', '+' ... vs

 

 

Türkçe 1-Karakter olanlar

'ü', 'Ü', 'ö', 'Ö', 'Ç'

 

 

Türkçe 2-Karakter olanlar

'ğ', 'Ğ', 'ş', 'Ş', 'ı', 'İ', 'ç'

 

 

 

Boyların Hesaplanması :

 

      Mesajın dili ve karakter sayısı dikkate alınak boy aşağıdaki tablo yardımıyla belirlenebilir. Dikkat ederseniz İngilizce mesajlar Türkçe mesajlara göre birkaç karakter daha fazla bilgi taşıyabilmektedir.

 

      Tablodaki değerler aralık belirtir. Başlangıç ve bitiş değerleri de o aralığa dahildir.

 

 

1 boy

2 boy

3 boy

4 boy

5 boy

6 boy

 

 

 

 

 

 

 

İngilizce

[1, 160]

[161, 306]

[307, 459]

[460, 612]

[613, 765]

[766, 917]

 

 

 

 

 

 

 

Türkçe

[1, 155]

[156, 292]

[293, 439]

[440, 587]

[588, 735]

[736, 882]

 

 

 

 

 

 

 

 

Mesaj Yollanmadan Önce Yaptığımız İçerik Dönüşümleri :

 

      İlk olarak şunlar yer değiştirir : | => I, ^ => ', € => E, { => (, [ => (, } => ), ] => ), \ => /

      Sonrasında, mesaj içeriğinde aşağıdaki karakterler dışında bir karaktere rastlanırsa ilgili karakter ' ' (yani boşluk karakteri) olarak kabul edilir ve mesaj öyle yollanır :

 

ABCDEFGĞHIİJKLMNOPRSŞTUVYZÖÜQWXÇ abcçdefgğhıijklmnoprsştuvyzöüqwx@*:!$_#()+-;,<>=./'?"%&0123456789


Örnek Kaynak Kodlar

 

      Fonksiyon : Kredi Sorgulama

      Programlama Dili : Java

      Lütfen kaynak kodu kullandığınız editörde yeniden formatlayınız. Kodlarda gereksiz gördüğünüz yerleri daha sonra silebilirsiniz.

 

public void kredi(){

 

HttpURLConnection uc = null;

try{

 

URL url = new URL("http://api.sms.digicell.com.tr:8080/api/credit/v1?username=test&password=test");

uc = (HttpURLConnection)url.openConnection();

uc.setRequestMethod("GET");

uc.setReadTimeout(5*1000);

uc.setConnectTimeout(5*1000);

uc.connect();

 

int resCode = uc.getResponseCode();

 

System.out.println("HTTP "+resCode);

 

int readed;

char[] buffer = new char[4*1024];

 

StringBuffer sb = new StringBuffer();

BufferedReader in = new BufferedReader(new InputStreamReader(uc.getInputStream(), "UTF-8"));

while( (readed = in.read(buffer)) > 0 ){

 

sb.append(buffer, 0, readed);

}

in.close();

 

String ret = sb.toString();

 

System.out.println("["+ret+"]");

 

}catch(Exception ex){

ex.printStackTrace();

}finally{

 

try{ uc.disconnect(); }catch(Exception ex){} uc = null;

 

}

}


 

 

 

 

 

 

 

 

       Fonksiyon : SMS Gönderme


       Programlama Dili : Java

       Lütfen kaynak kodu kullandığınız editörde yeniden formatlayınız. Kodlarda gereksiz gördüğünüz yerleri daha sonra silebilirsiniz.

 

public void send(){

HttpURLConnection uc = null;

try{

 

URL url = new URL("http://api.sms.digicell.com.tr:8080/api/smspost/v1");

uc = (HttpURLConnection)url.openConnection(); uc.setRequestMethod("POST");

uc.setDoInput(true);

 

uc.setDoOutput(true);

 

uc.setRequestProperty("Content-Type", "text/xml; charset=UTF-8");

uc.setRequestProperty("Content-Encoding", "UTF-8"); uc.setReadTimeout(5*1000);

 

uc.setConnectTimeout(5*1000);

 

uc.connect();

 

OutputStreamWriter out = new OutputStreamWriter(uc.getOutputStream(), "UTF-8"); out.write(""

+  "<sms>"

+  "<username>test</username>"

+  "<password>test</password>"

+  "<header>BAŞLIK</header>"

+  "<validity>2880</validity>"

+  "<message>"

+  "<gsm>"

+  "<no>905559998877</no>"

+  "</gsm>"

+  "<msg><![CDATA[-test-message-]]></msg>"

+  "</message>"

+  "</sms>");

out.flush();

out.close();

 

int resCode = uc.getResponseCode();

 

System.out.println("HTTP "+resCode);

 

int readed;

char[] buffer = new char[4*1024];

 

StringBuffer sb = new StringBuffer();

BufferedReader in = new BufferedReader(new InputStreamReader(uc.getInputStream(), "UTF-8"));

while( (readed = in.read(buffer)) > 0 ){

 

sb.append(buffer, 0, readed);

}

in.close();

 

String ret = sb.toString();

 

System.out.println("["+ret+"]");

 

}catch(Exception ex){

ex.printStackTrace();

}finally{

 

try{ uc.disconnect(); }catch(Exception ex){} uc = null;

 

}

}


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Fonksiyon : SMS Gönderme (HTTP GET)


      Programlama Dili : Java

      Lütfen kaynak kodu kullandığınız editörde yeniden formatlayınız. Kodlarda gereksiz gördüğünüz yerleri daha sonra silebilirsiniz.

 

public void kredi(){

HttpURLConnection uc = null;

try{

 

URL url = new URL(" http://api.sms.digicell.com.tr:8080/api/smsget/v1?

username=test&password=test&header=BAŞLIK&gsm=905559998877&message=MESAJ%20TEST ");

uc = (HttpURLConnection)url.openConnection();

uc.setRequestMethod("GET");

uc.setReadTimeout(5*1000);

uc.setConnectTimeout(5*1000);

uc.connect();

 

int resCode = uc.getResponseCode();

 

System.out.println("HTTP "+resCode);

 

int readed;

char[] buffer = new char[4*1024];

 

StringBuffer sb = new StringBuffer();

BufferedReader in = new BufferedReader(new InputStreamReader(uc.getInputStream(), "UTF-8"));

while( (readed = in.read(buffer)) > 0 ){

 

sb.append(buffer, 0, readed);

}

in.close();

 

String ret = sb.toString();

 

System.out.println("["+ret+"]");

 

}catch(Exception ex){

ex.printStackTrace();

}finally{

 

try{ uc.disconnect(); }catch(Exception ex){} uc = null;

 

}                 

}

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Fonksiyon : Kredi Sorgulama


      Programlama Dili : PHP (curl eklentisi ile birlikte)

      Lütfen kaynak kodu kullandığınız editörde yeniden formatlayınız. Kodlarda gereksiz gördüğünüz yerleri daha sonra silebilirsiniz.

 

<?php

 

$postUrl = "http://api.sms.digicell.com.tr:8080/api/credit/v1?username=test&password=test";

 

$ch = curl_init();

curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $postUrl);

curl_setopt($ch, CURLOPT_TIMEOUT, 5);

curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER,1);

 

$response = curl_exec($ch);

 

curl_close($ch);

 

echo '['.$response.']'."\n";

 

?>


 

 

 

 

 

 

       Fonksiyon : SMS Gönderme


      Programlama Dili : PHP (curl eklentisi ile birlikte)

      Lütfen kaynak kodu kullandığınız editörde yeniden formatlayınız. Kodlarda gereksiz gördüğünüz yerleri daha sonra silebilirsiniz.

 

<?php

 

$postUrl = "http://api.sms.digicell.com.tr:8080/api/smspost/v1";

 

$postData = "".

"<sms>".

"<username>test</username>".

"<password>test</password>".

"<header>BAŞLIK</header>".

"<validity>2880</validity>".

"<message>".

"<gsm>".

"<no>905559998877</no>".

"</gsm>".

"<msg><![CDATA[-test-message-]]></msg>".

"</message>".

 

"</sms>";

 

$ch = curl_init();

curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $postUrl);

curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $postData);

curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, 1);

curl_setopt($ch, CURLOPT_TIMEOUT, 5);

curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER,1);

 

curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, Array("Content-Type: text/xml; charset=UTF-8"));

 

$response = curl_exec($ch);

curl_close($ch);

 

echo '['.$response.']'."\n";

 

?>


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Fonksiyon : SMS Gönderme (HTTP GET)


      Programlama Dili : PHP (curl eklentisi ile birlikte)

      Lütfen kaynak kodu kullandığınız editörde yeniden formatlayınız. Kodlarda gereksiz gördüğünüz yerleri daha sonra silebilirsiniz.

 

<?php

 

$postUrl = "http://api.sms.digicell.com.tr:8080/api/smsget/v1? username=test&password=test&header=BAŞLIK&gsm=905559998877&message=MESAJ%20TEST";

 

$ch = curl_init();

curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $postUrl);

curl_setopt($ch, CURLOPT_TIMEOUT, 5);

 

curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER,1);

 

$response = curl_exec($ch);

curl_close($ch);

 

echo '['.$response.']'."\n";

 

?>


 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Fonksiyon : Kredi Sorgulama


      Programlama Dili : ASP.NET (C#)

      Lütfen kaynak kodu kullandığınız editörde yeniden formatlayınız. Kodlarda gereksiz gördüğünüz yerleri daha sonra silebilirsiniz.

 

using System;

using System.IO;

using System.Net;

using System.Text;

 

using System.Web;

 

string sUserID = "UserName";

string sPwd = "Password";

 

string sURL ="http://api.sms.digicell.com.tr:8080/api/credit/v1?username="+ sUserID + "&password=" + sPwd;

string sResponse = GetResponse(sURL);

Response.Write(sResponse);

 

public static string GetResponse(string sURL)

{

HttpWebRequest request = (HttpWebRequest)WebRequest.Create(sURL);

request.MaximumAutomaticRedirections = 4;

request.Credentials = CredentialCache.DefaultCredentials;

try

{

 

HttpWebResponse response = (HttpWebResponse)request.GetResponse ();

Stream receiveStream = response.GetResponseStream ();

 

StreamReader readStream = new StreamReader (receiveStream, Encoding.UTF8);

string sResponse = readStream.ReadToEnd();

response.Close ();

readStream.Close ();

return sResponse;

} catch {

return "";

}

 

}


 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Fonksiyon : SMS Gönderme

       Programlama Dili : ASP.NET (C#)


      Lütfen kaynak kodu kullandığınız editörde yeniden formatlayınız. Kodlarda gereksiz gördüğünüz yerleri daha sonra silebilirsiniz.

 

using System.Net;

using System.IO;

using System.Web;

 

using System.Xml;

 

string sURL = "http://api.sms.digicell.com.tr:8080/api/smspost/v1";

string sResponse = GetResponse(sURL, createXml());

Response.Write(sResponse);

 

public static string GetResponse(string sURL,string sXml)

{

try

{

 

HttpWebRequest request = WebRequest.Create(new Uri(sURL)) as HttpWebRequest;

request.Method = "POST";

 

request.ContentType = "text/xml; charset=UTF-8";

request.Timeout = 5000;

byte[] data = UTF8Encoding.UTF8.GetBytes(sXml);

request.ContentLength = data.Length;

using (Stream postStream = request.GetRequestStream())

{

postStream.Write(data, 0, data.Length);

}

using (HttpWebResponse response = request.GetResponse() as HttpWebResponse)

{

 

StreamReader reader = new StreamReader(response.GetResponseStream());

return reader.ReadToEnd();

}

}

catch (Exception ex)

{

return ex.Message;

}

 

}

 

public static string createXml()

{

 

StringBuilder sb = new StringBuilder();

XmlWriterSettings settings = new XmlWriterSettings();

settings.Encoding = Encoding.Unicode;

 

settings.Indent = true;

settings.IndentChars = ("         ");

 

using (XmlWriter writer = XmlWriter.Create(sb, settings))

{

writer.WriteStartElement("sms");

writer.WriteElementString("username", "test");

writer.WriteElementString("password", "test");

writer.WriteElementString("header", "baslik");

writer.WriteElementString("validity", "2880");

writer.WriteStartElement("message");

writer.WriteStartElement("gsm");

writer.WriteElementString("no", "905559998877");

writer.WriteEndElement(); //gsm

writer.WriteStartElement("msg");

writer.WriteCData("-test-message-");

writer.WriteEndElement(); //msg

writer.WriteEndElement(); //message

writer.WriteEndElement(); // sms

writer.Flush();

}

return sb.ToString();

 

}


 

 

 

 

 

 

 

       Fonksiyon : SMS Gönderme (HTTP GET)

 

      Programlama Dili : ASP.NET (C#)


      Lütfen kaynak kodu kullandığınız editörde yeniden formatlayınız. Kodlarda gereksiz gördüğünüz yerleri daha sonra silebilirsiniz.

 

using System;

using System.IO;

using System.Net;

using System.Text;

using System.Web;

 

string sURL = "http://api.sms.digicell.com.tr:8080/api/smsget/v1?

username=test&password=test&header=BAŞLIK&gsm=905559998877&message=MESAJ%20TEST"

string sResponse = GetResponse(sURL);

Response.Write(sResponse);

 

public static string GetResponse(string sURL)

{

HttpWebRequest request = (HttpWebRequest)WebRequest.Create(sURL);

request.MaximumAutomaticRedirections = 4;

request.Credentials = CredentialCache.DefaultCredentials;

try

{

HttpWebResponse response = (HttpWebResponse)request.GetResponse ();

Stream receiveStream = response.GetResponseStream ();

 

StreamReader readStream = new StreamReader (receiveStream, Encoding.UTF8);

string sResponse = readStream.ReadToEnd();

 

response.Close ();

readStream.Close ();

return sResponse;

} catch {

return "";

}

}


 

 

 

 

 

       Fonksiyon : SMS Gönderme (HTTP POST)

 

      Programlama Dili : C# (Windows Forms)


      Lütfen kaynak kodu kullandığınız editörde yeniden formatlayınız. Kodlarda gereksiz gördüğünüz yerleri daha sonra silebilirsiniz.

 

using System;

using System.Collections.Generic;

using System.ComponentModel;

using System.Data;

using System.Drawing;

using System.IO;

using System.Linq;

using System.Net;

using System.Text;

using System.Threading.Tasks;

using System.Windows.Forms;

 

namespace smstest

{

public partial class Form1 : Form

{

public Form1()

{

InitializeComponent();

 

}

 

private void button1_Click(object sender, EventArgs e)

{

 

string xml = "<sms><username>-ADD-YOUR-USERNAME-</username>" +

"<password>-ADD-YOUR-PASSWORD-</password>" + "<header>-ADD-YOUR-HEADER-</header>" +

"<validity>2880</validity>" +

 

"<message><gsm>" +

"<no>905559998877</no>" +

"</gsm>" +

"<msg><![CDATA[bu bir deneme mesajıdır]]></msg>" + "</message></sms>";

 

string url = "http://api.sms.digicell.com.tr:8080/api/smspost/v1";

 HttpWebRequest req = (HttpWebRequest)WebRequest.Create(url);

byte[] requestBytes = System.Text.Encoding.UTF8.GetBytes(xml);

req.Method = "POST";

 

req.ContentType = "text/xml;charset=utf-8";

req.ContentLength = requestBytes.Length;

Stream requestStream = req.GetRequestStream();

requestStream.Write(requestBytes, 0, requestBytes.Length);

 requestStream.Close();

 

HttpWebResponse res = (HttpWebResponse)req.GetResponse();

StreamReader sr = new StreamReader(res.GetResponseStream(),System.Text.Encoding.Default);

string backstr = sr.ReadToEnd();

 

label1.Text = backstr;

 

sr.Close();

res.Close();

}

}

 

}

Whatsapp Whatsapp